Epileptické záchvaty při odvykacím stavu po alkoholu

Epileptické záchvaty při odvykacím stavu po alkoholu jsou častou komplikací, s níž se setkávají lékaři většiny klinických oborů. Jestliže se objeví, je třeba je náležitě a energicky léčit.

Letní Olympijské hry a doping

Fenoménem posledních dopingových skandálů se stal přípravek meldonium. Nejznámější hříšnicí je tenisová hvězda Šarapovová, která ho "užívala" deset let!

Rozhovor s Alexandrem Tomečkem

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... psychologa, jenž v letech 1993 - 1997 zastával pozice psychologa - odborného pracovníka Expertního pracoviště Inspektora letectva Armády ČR. Od roku 1997 vykonává soukromou praxi v oboru vzdělávání dospělých a psychologie. Své semináře dlouhodobě zaměřuje i na zvládání problémových situací v lékárně.

Rosenpharma
www.polp.cz
Educomm
www.polp.cz

Ukázka z Educomm.cz

E-learningové on-line kurzy educomm jsou zařazovány do kreditního systému vzdělávání farmaceutických asistentů a kontinuálního vzdělávání lékárníků dle řádů ČLnK a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků POUZP. Konkrétní počet přidělených kreditů či bodů je uveden u každého kurzu. Přednášku PharmDr. Matuškové naleznete na http://www.educomm.cz/honorovany-profesni-rozvoj.html

Novinky z portálu Educomm 6 - 2016

V červnu startuje letní soutěž pro studující. Budete moci s námi procestovat virtuální mapu a získat zajímavé ceny v soutěži. Sledujte pozorně www.educomm.cz

Čechy trápí srdce

Rok 2016 byl Českou kardiologickou společností vyhlášen rokem srdečního selhání.Chronické srdeční selhání je onemocněním vyššího věku (nad 70 let), ale může se projevit i u podstatně mladších lidí.

Vyjádření České lékárnické komory

Farmaceutické suroviny, které jsou v lékárnách používané k přípravě léčivých přípravků, podléhají velmi přísné kontrole, jsou atestované a jejich kvalita je nezpochybnitelná. Lékárníci ručí za kvalitu používaných surovin.

Kontrola lékáren v roce 2015

Ke konci roku 2015 evidoval SÚKL celkem 2.562 lékáren, z toho 4 lékárny patřící do resortu Ministerstva Obrany ČR, a dále 245 odloučených oddělení výdeje léčiv a zdravotnických prostředků (OOVL).