KALEIDOSKOP

Střípky barevných sklíček okouzlí naše smysly. Skládají se do různých tvarů a vytvářejí obrazy. Celkový obraz na svět zdraví si můžete poskládat i z našich krátkých zpráv v rubrice KALEIDOSKOP.

HOMEOPATIE ZA TÁROU: ÚŽEH ČI ÚPAL?

Sloupek připravuje PharmDr. Jana Strieglerová z lékárny v Moravském Krumlově. Své poznatky ze studia na Mezinárodní škole klinické homeopatie a výživového poradenství aplikuje denně ve své praxi.

INKONTINENCE V PRIMÁRNÍ PÉČI

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky1. LF UK a VFN v Praze, je také prezidentkou spolku Incoforum, z.s. Spolek vznikl jako mezioborové sdružení odborníků zabývajících se problematikou inkontinence.

Educomm
www.polp.cz
Eduwin
Kongres Healthcomm

VLIV OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN NA KVALITU ŽIVOTA: KLOUBY A POHYBOVÝ APARÁT

Kombinace mechanického zatížení a zánětlivého procesu zrychluje poškození kloubů a bolestivost vede k omezení pohyblivosti. Jaké jsou nejnovější poznatky o vlivu omega-3 nenasycených mastných kyselin na pohybový aparát a svalovou hmotu?

TOP 5 ČLÁNKŮ ČERVENCE 2018

I během parného léta si čtenáři našli čas na pročtení Magazínu. Které články je zaujaly nejvíce?

NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 8-2018

V letním období tým portálu Educomm nezahálil a připravil pro své uživatele spoustu nového v obsahu.

ŘEŠENÍ NEDOSTATKU LÉKŮ? EMERGENTNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PŘES VÝROBCE!

Emergentní systém zásobování léčiv má spolu s regulací reexportu léků účinně zamezit problémům s nedostatkem léčiv na českém trhu. Příklad si bere MZČR ze Slovenska.

INKONTINENTNÍ PACIENT V LÉKÁRNĚ

Problém, jakým inkontinence je, není život ohrožující, přesto je třeba o něm včas vědět co nejvíce, aby byl řešitelný jak po stránce zdravotní, sociální i psychické.

Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz