Poruchy příjmu potravy v kontextu lékárny II. – nové formy

Hledání toho ideálního a naprosto nejzdravějšího způsobu stravování či diety mnohé přivede na kraj propasti...

Reakce na studii EPI3

Na konci září byla českým novinářům a zprostředkovaně i široké laické veřejnosti představena nejrozsáhlejší epidemiologická studie provedená ve Francii, která hodnotila postavení homeopatických přístupů v léčbě.

Roman Šmucler-rozhovor

Patří k lékařům, kteří umí svůj obor nenásilně, vkusně a s vtipem popularizovat. Habilitoval v oboru stomatologie svojí prací Terapeutické využití laserů v orofaciální onkologii a laserům se věnuje i nadále. V roce 2009 mu byla spolu s prof. MUDr. Jiřím Mazánkem, DrSc. udělena Cena za medicínský výzkum. V roce 2015 byl jmenován Čestným členem Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP. V září tohoto roku nastoupí do funkce prezidenta České stomatologické komory.

Educomm
www.polp.cz
Target
Kongres Healthcomm

Zeptali jsme se za vás...

Cévního chirurga MUDr. Jana Stryji Ph.D., odborného garanta Centra pro léčbu chronických ran a kožních defektů, které je součástí cévní, chirurgické a podiatrické ambulance Salvatella s.r.o. Je garantem edukačních webových portálů www.hojeniran.cz a www.merudia.cz, spoluautorem doporučeného postupu Ošetření chronické rány vydaného pod garancí ČSLR a spoluautorem stanoviska pracovní skupiny pro racionální antimikrobiální terapii při EWMA a BSAC.

Novinky z portálu Educomm 1 - 2017

V novém roce 2017 opět přinášíme souhrn novinek z portálu Educomm.cz, na kterém můžete studovat z pohodlí Vašeho domova. Dostupné vzdělání kdykoli a kdekoli!

Zeptali jsme se lékárníků, co očekávají od obchodních reprezentantů. Zajímá Vás, jestli Vaši kolegové považují schůzky s obchodními reprezentanty za přínosné? Zásadním problémem je nedostatek času pro kvalitní debatu.

Co poradit ženám závislých mužů a mužům závislých žen

„Záleží mi na tobě, ale jestli budeš takto pokračovat, půjdu vlastní cestou."

Druhý ročník RESPIRATORY FORUM ve znamení interaktivity a multioborovosti

Jedenáct předních odborníků respirační medicíny se zaměřilo na problematiku astmatu a kašle během kongresu RF 2016.