Češi si přejí komunikovat s lékaři elektronickou cestou

Kožní problémy jsou velmi choulostivým tématem a řada lidí se o nich ostýchá mluvit nebo se vypravit přímo k lékaři. Uvítali by elektronickou komunikaci.

Změna hlavního hygienika ČR

Nastupující hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová se chce ve své práci zaměřit na problematiku AIDS, klíšťata a znečištěné ovzduší.

Ptáme se za Vás...

Sexuologa, psychologa a psychoterapeuta prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D., který působí jako klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK. Je vědeckým sekretářem České sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Působí jako soudní znalec v odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie a sexuologie.

Rosenpharma
www.polp.cz
Educomm
Kongres Healthcomm

Ukázka z přednášky na educomm.cz

E-learningové on-line kurzy educomm jsou zařazovány do kreditního systému vzdělávání farmaceutických asistentů a kontinuálního vzdělávání lékárníků dle řádů ČLnK a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků POUZP. Konkrétní počet přidělených kreditů či bodů je uveden u každého kurzu. Přednášku PharmDr. Matuškové naleznete na http://www.educomm.cz/honorovany-profesni-rozvoj.html

Novinky z portálu Educomm 8-2016

Studujte v pohodlí domova a absolvujte nové kurzy i během léta. Educomm je zde pro vaše další vzdělávání i v průběhu prázdnin!

Potvrzena účinnost lenalidomidu u lymfomu z plášťových buněk

Randomizovaná studie se prováděla 6 let na 254 nemocných. Výsledky znamenají, že lék bude v Evropě registrován pro léčbu lymfomu.

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN je kompletně opraven

Pracoviště je součástí Hlavova ústavu, který byl postaven na Albertově v letech 1913–1921 podle projektu architekta Aloise Špalka.

Autotest Parkinsona

Porucha bazálních ganglií uvnitř mozku způsobí, že člověk spoustu činností, které dělal automaticky, přestane zvládat. Mozek, který vysílá příslušné impulzy k provádění jednoduchých, ale přesto velmi důležitých pohybů, nedodá správné signály.Pokud dojde k poruše přenosu signálů mezi jednotlivými nervovými vlákny, dojde i k funkční poruše, která se projeví symptomy neurologického onemocnění