Toxikologická laboratoř analyzuje i otravy houbami

Pavučinec plyšový byl až do roku 1958 považován za jedlý, přitom jde o jednu z nejjedovatějších hub. Teplé září stále láká houbaře do lesů. A toxikologové jsou v pozoru...

Výzva k předkládání důkazů o nebezpečných látkách použitých při tetování inkousty nebo u permanentního make-upu

Tatoo ovládlo svět. Není to jen etnická nebo kastovní záležitost. A zdravotní dopady?

Ptáme se za Vás...

Sexuologa, psychologa a psychoterapeuta prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D., který působí jako klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK. Je vědeckým sekretářem České sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Působí jako soudní znalec v odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie a sexuologie.

Nové pracoviště pro výzkum léčebného konopí

V současné době má licenci na dodávku konopí do lékáren jen jedna firma, která má momentálně s dodávkami problémy.

Rosenpharma
www.polp.cz
Educomm
Kongres Healthcomm

Ukázka z přednášky na educomm.cz

E-learningové on-line kurzy educomm jsou zařazovány do kreditního systému vzdělávání farmaceutických asistentů a kontinuálního vzdělávání lékárníků dle řádů ČLnK a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků POUZP. Konkrétní počet přidělených kreditů či bodů je uveden u každého kurzu. Přednášku PharmDr. Matuškové naleznete na http://www.educomm.cz/honorovany-profesni-rozvoj.html

Novinky z portálu Educomm 9-2016

Studujte v pohodlí domova a absolvujte nové kurzy i v září. Educomm je zde pro vaše další vzdělávání a profesní rozvoj!

Střízlivá fakta o pivu

Podnětem k tomuto textu byl dopis reklamou zmanipulovaného dospívajícího. Ten jednoho z autorů poučil, že pivo obsahuje hodně bílkovin a vitaminů.

Nižší ochranné limity na léky pro děti

Ministerstvo zdravotnictví chce dětem a seniorům snížit ochranný limit na doplatky za léky. Částku nad limit vracejí pojišťovny do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl překročen.

Autotest Parkinsona

Porucha bazálních ganglií uvnitř mozku způsobí, že člověk spoustu činností, které dělal automaticky, přestane zvládat. Mozek, který vysílá příslušné impulzy k provádění jednoduchých, ale přesto velmi důležitých pohybů, nedodá správné signály.Pokud dojde k poruše přenosu signálů mezi jednotlivými nervovými vlákny, dojde i k funkční poruše, která se projeví symptomy neurologického onemocnění