ČSSZ chce šetřit lidem čas a ubrat papírování

Zadat neschopenku přímo přes počítač nebo tablet, zjistit v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat přehled o důchodovém pojištění. Chystají se novinky, které využijí moderní technologie.

ROBOTI NA SÁL!

V České republice se na robotech Da Vinci operuje zatím v sedmi zdravotnických zařízeních. Od roku 2005 bylo v ČR provedeno více než 11 tisíc robotických výkonů.

Ptáme se za Vás...

Sexuologa, psychologa a psychoterapeuta prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D., který působí jako klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK. Je vědeckým sekretářem České sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Působí jako soudní znalec v odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie a sexuologie.

Rosenpharma
www.polp.cz
Educomm
Kongres Healthcomm

Ukázka z přednášky na educomm.cz

E-learningové on-line kurzy educomm jsou zařazovány do kreditního systému vzdělávání farmaceutických asistentů a kontinuálního vzdělávání lékárníků dle řádů ČLnK a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků POUZP. Konkrétní počet přidělených kreditů či bodů je uveden u každého kurzu. Přednášku PharmDr. Matuškové naleznete na http://www.educomm.cz/honorovany-profesni-rozvoj.html

Novinky z portálu Educomm 10 - 2016

Studujte v pohodlí domova a absolvujte nové kurzy i v říjnu. Educomm je zde pro vaše další vzdělávání a profesní rozvoj!

Střízlivá fakta o pivu

Podnětem k tomuto textu byl dopis reklamou zmanipulovaného dospívajícího. Ten jednoho z autorů poučil, že pivo obsahuje hodně bílkovin a vitaminů.

Nižší ochranné limity na léky pro děti

Ministerstvo zdravotnictví chce dětem a seniorům snížit ochranný limit na doplatky za léky. Částku nad limit vracejí pojišťovny do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl překročen.

Autotest Parkinsona

Porucha bazálních ganglií uvnitř mozku způsobí, že člověk spoustu činností, které dělal automaticky, přestane zvládat. Mozek, který vysílá příslušné impulzy k provádění jednoduchých, ale přesto velmi důležitých pohybů, nedodá správné signály.Pokud dojde k poruše přenosu signálů mezi jednotlivými nervovými vlákny, dojde i k funkční poruše, která se projeví symptomy neurologického onemocnění