Klíšťová encefalitida na Slovensku

Virem klíšťové encefalitidy se člověk může nakazit nejen po přisátí infikovaného klíštěte, ale i konzumací syrového mléka a nepasterizovaných výrobků. I zvířata mohou být totiž virem nakažena.

Změna hlavního hygienika ČR

Nastupující hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová se chce ve své práci zaměřit na problematiku AIDS, klíšťata a znečištěné ovzduší.

Ptáme se za Vás...

Psychologa Mgr. Alexandra Tomečka, který se ve svých přednáškách zaměřuje i na krizové situace v lékárně, do kterých se expedient může dostat. Na konkrétních modelových situacích ukazuje návrhy řešení komunikace s pacientem.

Rosenpharma
www.polp.cz
Educomm
www.polp.cz

Ukázka z přednášky na educomm.cz

E-learningové on-line kurzy educomm jsou zařazovány do kreditního systému vzdělávání farmaceutických asistentů a kontinuálního vzdělávání lékárníků dle řádů ČLnK a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků POUZP. Konkrétní počet přidělených kreditů či bodů je uveden u každého kurzu. Přednášku PharmDr. Matuškové naleznete na http://www.educomm.cz/honorovany-profesni-rozvoj.html

Novinky z portálu Educomm 7-2016

Studujte v pohodlí domova a absolvujte nové kurzy i během léta. Educomm je zde pro vaše další vzdělávání i v průběhu prázdnin!

Potvrzena účinnost lenalidomidu u lymfomu z plášťových buněk

Randomizovaná studie se prováděla 6 let na 254 nemocných. Výsledky znamenají, že lék bude v Evropě registrován pro léčbu lymfomu.

Opatření proti vývozu léčivých přípravků z ČR

Vzhledem k možné hrozbě vývozu konkrétních léků a vakcín z České republiky a vzniku jejich reálné nedostupnosti pro naše pacienty rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví tak, jak je uvedeno v článku.

Autotest Parkinsona

Porucha bazálních ganglií uvnitř mozku způsobí, že člověk spoustu činností, které dělal automaticky, přestane zvládat. Mozek, který vysílá příslušné impulzy k provádění jednoduchých, ale přesto velmi důležitých pohybů, nedodá správné signály.Pokud dojde k poruše přenosu signálů mezi jednotlivými nervovými vlákny, dojde i k funkční poruše, která se projeví symptomy neurologického onemocnění