PODPORA NEZÁVISLÝCH LÉKÁRNÍKŮ

Kroky, které udělala Alliance Healthcare, vedly správným směrem.

Alphega lékárna je synonymum řešení pro nezávislé lékárníky. Nabízí pomoc v oblasti obchodu i marketingu a zároveň ponechává svobodu v rozhodování a řízení lékárny. Letos je to již deset let, během kterých koncept pomáhá nezávislým lékárnám, aby byly konkurenceschopné a na trhu obstály.

Jak na oněch deset let vzpomíná současný Alphega manažer Jaroslav Kozák? Čím je podle něj Alphega lékárna?

Alphega lékárna představuje nezávislost, sílu a inovaci. Tato tři slova velmi jednoduše shrnují naše hlavní cíle. Naší filosofií je propojit lékárenskou odbornost, logistickou znalost Alliance Healthcare a přidat personální zajištění pro oblast obchodu, marketingu a technického servisu. Šli jsme do toho komplexně, a lékárny tak mají prostor na expedici a odbornou péči o pacienty. My za ně zajišťujeme ten zbytek, aby byli konkurenceschopní.

Jak koncept, který dnes čítá na 270 lékáren, vznikal?

Hlavní pro nás bylo vytvořit něco smysluplného a fungujícího. Proto jsme se rozhodli zkontaktovat se s naší zahraniční centrálou, od níž jsme získali spoustu informací o tom, jak podobné koncepty fungují v zahraničí. Dozvěděli jsme se, jak lékárníci ve sdružení fungují, jakou roli hrají konzultanti, jak fungují pacientské služby i komunikace. 

Jaké byly začátky?

Hlavní benefit, který jsme lékárníkům tenkrát nabízeli, byla síla nákupní skupiny zaštítěná stabilním distributorem. Na českém trhu jsme byli průkopníky, proto se nám dařilo poměrně snadno uzavírat s výrobními firmami výhodné kontrakty. Nezaháleli jsme ale ani v oblasti samotného provozu v lékárně. Začali jsme lékárnám poskytovat větší servis v oblasti technické podpory (pomáhali jsme s internetovým připojením nebo s elektronickou komunikací) a přidali jsme marketing. Připravili jsme první leták, který měl sedm položek (smích). Dneska už je nepředstavitelné, že by sedm položek pacienty uspokojilo. Nyní jich máme kolem třiceti a potenciál růstu tu stále je...

Vše jsme stavěli od nuly, ale už tenkrát jsme pomýšleli na kategorizaci, která původně vycházela z německého označení regálů pomocí barevných lišt. Jednalo se o čtyři metry, na nichž byly akční produkty. Dneska už je to trochu úsměvné, ale takové vystavení pro nás bylo skvělým odrazovým můstkem.

Alphega lékárna byla tedy původně konceptem pouze pro lékárníky. Letákem se ale začal z lékárenského projektu vyvíjet pacientský. Kde byly zásadní změny?

Na prvním místě musím jednoznačně zmínit rozšíření letáku s akční nabídkou a pravidelné vydávání Alphega magazínu. Dále jsme rozvinuli jednoduchý typ zákaznických karet, přičemž každá lékárna je využívá individuálně podle věrnostního programu, který si sama nastavila ve svém softwaru. Plošně pak pacientům se zákaznickou kartou připravujeme speciální slevy na akční produkty, které máme v letáku. Dále vznikaly první preventivní kampaně. Zpočátku byly zaměřené na podporu prodeje určitého produktu, dnes už ale tvoříme i takové, jejichž hlavním cílem je prevence a prvozáchyt rizikových pacientů, jako např. měření cévního a plicního věku.

Všechny tyto aktivity pro nás jsou zásadní. Díky nim jsme se totiž dokázali odlišit od discountového systému, který slibuje pouze nízké ceny.

Cítili jste potřebu začít lékárny nějakým způsobem označovat?

Samozřejmě. V počátcích jsme Alphega lékárny definovali pouze nálepkou s logem na dveřích. Časem jsem se ale přesunuli k plnému brandingu. Štít je obrandovaný ve stylu Alphega lékáren, ale zároveň zohledňujeme lokálnost. Což znamená, že vedle loga se objevuje také název lékárny, popř. jméno jejího majitele. 

Alphega lékárna je sice virtuální řetězec, ale přesto se nabízí otázka, zda pracujete s daty?

Sledování a vyhodnocování dat z jednotlivých lékáren je pro nás velmi důležité. Původně jsme se zabývali pouze daty z Alliance Healthcare - sledovali jsme nákupy členských lékáren z Alliance Healthcare, díky nimž jsme mohli provádět meziroční srovnání a pracovat s potenciálem té které lékárny. Dnes už sledujeme data na denní bázi, zaznamenáváme prodeje i zásoby, pravidelně vše vyhodnocujeme a lékárníkům reportujeme jejich stav.

Jak se podílejí lékárníci na řízení konceptu?

Lékárník je klíčovou součástí celého sdružení. Velmi důležitou roli zastávají členové Alphegy rady. Rada, jejíž členové jsou ve většinové míře lékárníci a v menšině jsou zastoupeni zaměstnanci Alliance Healthcare (především kvůli provozním záležitostem), je volena členskou základnou a podílí se na přípravě všech důležitých strategií.

Dále jsme ustanovili tzv. komise, tedy poradní skupiny lékárníků, s jejíž spoluprací rozvíjíme pacientské programy. Protože programy musejí být nejen atraktivní pro pacienty, ale rovněž musejí být smysluplné po stránce odborné.

Na co budete cílit v budoucnu?

Naším cílem je ale ještě více prohloubit podporu lékáren v každodenní operativě. Tím mám namysli legislativní normy či poskytování reportů v rámci finančního sledování lékárny v lékárenských softwarech.

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz