POPRVÉ A HNED ÚSPĚŠNĚ!

Portál Edumedic registroval přes 200 lékařů během jedné konference.

Reportáž z konference 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie připravila Mgr. Veronika Pávková.

Portál Edumedic měl začátkem roku tu čest, zúčastnit se jubilejní 60. česko-slovenské psychofarmakologické konference, jedné z nejstarších oborových akcí svého druhu ve světovém měřítku. Celých 5 dní hostily Lázně Jeseník přes 800 lékařů, především psychiatrů a neurologů. Setkali se zde největší „špičky" v oboru psychofarmakologie, proběhlo několik sympózií, prakticky zaměřených workshopů a byly uděleny ceny ČNPS. Nechyběla ani prestižní sekce Nový výzkum, kde autoři prezentovali vlastní data svých výzkumů.

V nabitém odborném i doprovodném programu si k expozici portálu Edumedic, našlo cestu velké množství lékařů, které nadchla nejen virtuální realita, kde si mohli vyzkoušet na vlastní kůži schizofrenii, ale i možnosti a výhody online vzdělávacího portálu Edumedic. Přes 200 lékařů se registrovalo přímo na místě, aby mohli co nejdříve využívat výhod portálu.

Na portálu Edumedic byla nově spuštěna sekce pro psychiatry, kde jsou k dispozici témata od předních odborníků, která jsou akreditovaná u České lékařské komory a ohodnocena kredity. Konkrétně jsou zde videopřednášky od doc. MUDr. Martina Anderse, Ph.D.: Depresivní a úzkostné poruchy v naší době, MUDr. Martina Hollého,MBA.: Reforma psychiatrické péče a doc. MUDr. Romana Jiráka, CSc.: Alzheimerova choroba - současné možnosti léčby a moderní trendy výzkumu nových terapií. Do budoucna bude sekce pravidelně doplňována novými přednáškami českých i zahraničních odborníků.

Návštěvníci si mohli na expozici sami vyzkoušet prostředí portálu, zhlédnout videa nebo si ověřit své znalosti v testu. Díky virtuálním brýlím se na několik minut ocitli v těle schizofrenika a zažívali emoce, které si zdravý člověk jen těžko představuje.

Čestným hostem expozice Edumedic byl i profesor Paul Grof z univerzity v Torontu a Ottawě, celosvětově uznávaný expert na bipolární poruchy a jejich lithiovou profylaxi. Možnost sdílet přednášky od významných autorů, ať jste kdekoliv na světě jej tak nadchlo, že se sám na portál Edumedic zaregistroval. Navíc přislíbil natočení své vlastní přednášky, kterou obsah portálu beze sporu obohatí.

Zájem o odborné přednášky byl veliký jak mezi zkušenými lékaři, tak mladou generací, proto věříme, že konference i projekt Edumedic bude úspěšný i v dalších letech.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Zpět