Zapomenuté heslo   Registrace
  

MarketingSTRATEGICKÝ MARKETING

Pro úspěch každého produktu je nezbytné budování povědomí o něm. Při dnešním toku informací je velmi těžké rozpoznat, jakou cestou se dát, aby Váš produkt našel své zákazníky a klienty. Prostřednictvím silného partnerství našich odborníků a externích specialistů vytváříme silné prostředí pro tvorbu marketingových strategií. HEALTH COMMUNICATION připravuje vstup nových produktů na trh České republiky.

 

Analýza trhu

 

 • analyzujeme potřeby trhu
 • sledujeme prodejní místa
 • vyhodnocujeme merchandising v lékárnách
 • sledujeme marketingové trendy
 • zpracováváme audit pro klienty

Potenciál produktu

 • zjišťujeme alternativy prodeje
 • definujeme možnosti vystavení
 • zjišťujeme potřeby zákazníků
 • propojujeme výstupy analýz
 • tvoříme alternativy úspěšnosti
 • eliminujeme rizika neúspěchu

 

 

PRODUKTOVÝ MARKETING

HEALTH COMMUNICATION díky zkušenostem odborníků v oblasti farmacie a marketingu nabízí kompletní produktový marketing. Pro klienty jsme připraveni zpracovat široké spektrum služeb produktového marketingu. Pracujeme s moderními technologiemi a postupy pro tvorbu funkčních marketingových modelů.

 

Strategie

 • analýza trhu
 • současné aktivity produktu
 • tvorba strategie
 • revitalizace současné strategie
 • komunikace, merchandising
 • implementační faktory a kroky
 • prodejní rizika

Koncepce

 • prodejní plány
 • marketingové plány
 • projektová řešení produktu
 • implementační plány

Marketing

 • transakční marketing
 • vztahový marketing
 • komunikační marketing
 • pr marketing
 • virální marketing
 • e-marketing
 • reklamní nástroje

 

 

IMPLEMENTAČNÍ MARKETING

HEALTH COMMUNICATION tvoří v dnešní době rychlé komunikace a vnímání reklamy nové trendy v nástrojích marketingové komunikace. Vyvíjí nové marketingové produkty a využívá svých zkušeností v komunikačních procesech. Zaměřuje se na účinné formy prezentace produktu s ohledem na poměr vynaložené investice a výsledek.

 

Call centrum

 • komunikace s lékárnami
 • prezentace produktů
 • call marketing
 • portal marketing
 • direct marketing

Kongresy a semináře

 • atraktivní moderní kongresy a semináře
 • tvorba modifikací prezentace
 • vytváření prezentací
 • moderování prezentací
 • výroba video prezentací
 • virtuální semináře
 • virtuální přednášky odborníků
 • tvorba spotů

Virtuální kongresy a konference – video elearning

 • oslovení konečného zákazníka vlastním médiem
 • propojení marketingových trendů a moderních médií na trhu
 • outsourcing internetových kampaní
 • virtuální interaktivní aplikace pro vzdělávání odborníků www.educomm.cz, www.edusestra.cz , www.edumedic.cz