Zapomenuté heslo   Registrace
  

SpolečnostHealth Communication s.r.o.

byla založena v roce 2010. Společnost se zabývá vzděláváním odborné veřejnosti v oblasti farmacie a marketingovou komunikací v rámci edukačních projektů. Health Communication tímto vyvíjí a vytváří moderní formy vzdělávání. Jednou z nich je i unikátní 3D vizuální animace, která napomáhá k pochopení určité problematiky v dané oblasti. Cílem je zjednodušit, usměrnit a předat odborné informace odborníkům ve farmacii.

Úspěšně vede několik projektů, se kterými se řadí mezi špičku v tomto oboru. V jejím portfoliu jsou odborné kongresy Healthcomm, internetové vzdělávání Educomm, Edusestra, Studium-homeopatie, Edumedic a Edudental.. Další divize společnosti poskytuje služby v rámci kategorií: kreativní marketing, strategický marketing, obsahový marketing, cílené kampaně, odborné pořádání eventů a to vše pro odbornou i laickou veřejnost.

Health Communication spolupracuje s předními farmaceutickými společnostmi a odborníky.

Projekty

Projekt Profesní vzdělávání HC - registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009550.


Projekt Eduplatforma v.2.0 - registrační číslo projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009365.

Od listopadu 2017 je spuštěný projekt zaměřený na vytvoření platformy Eduplatforma v.2.0. pro online formu vzdělávání odborného personálu – konkrétně lékárníků, farmaceutických laborantů, všeobecných sester, doktorů a zubních lékařů. Přístup tedy bude zpřístupněn jen pro tyto segmenty. Cílem projektu je vytvoření platformy Eduplatform, která bude sloužit ke zvýšení úrovně vzdělávání a umožní moderní a pohodlné studium ve formě video přednášek, včetně kompatibility na nejmodernějších zařízeních: pc, tablet, mobilní telefon, kdy bude součástí i aplikace.

Na projekt Eduplatforma v.2.0 je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.